Daugavas Vanagi Kanadā

DV KV Stipendiju Fonds

DAUGAVAS VANAGU KANADĀ ZEMES VALDES (DV KV) STIPENDIJU FONDS

Stipendiju noteikumi
Sakarā ar noteikumiem DV organizācijas darbībai III nodaļas: Darbības principi norāda 10. DV sekmē skolu, jaunatnes organizāciju, visu kulturālo pasākumu darbību, jo tā ir nākotnes kapitāls, uz kuru balstīsies latviešu tautas nākotne

  • DV Kanādas valde ir izveidojusi stipendiju fondu „DVK Latvian Scholarship Fund” nodibinātu 2011. gadā ar testamentāriem novēlējumiem.

Pieteikuma atbilstības un atlases kritēriji
Pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt Kanadas pilsoņiem, jeb pastāvīgiem iedzīvotājiem (“Permanent Resident”) .
Pieteikuma iesniedzējiem jābūt reģistrētiem akreditētā (piem. AUCC) un atzītā bakalaura programmā Kanādas augstākās mācību iestādēs
.
Stipendijas tiek piešķirtas:

  • tikai pirmā grāda universitātes vai koledžas pilna laiku studentiem
  • pamatojoties uz iesniedzēja mācību sasniegumiem
  • iesniedzēja iesaistīšanos latviešu Kanadas kopienā un kultūrā kopjot savu latvisko izcelsmi, un bagātinot Kanadas daudzkultūru mozaiku. Piemēram, pieņemami runāt un rakstīt latviski, aktīvi piederēt jaunatnes vai sabiedriskās organizācijās, brīvprātīgi darboties latviešu sabiedrībā Kanadā vai Latvijā.
  • viens vai abi vecāki un/vai vecvecāki, vai pieteikuma iesniedzējs sastāv Daugavas Vanagu organizācijā

Stipendiju informācija
Stipendiju lielums ir
CAD2,000.00. Piešķīrumi tiks sūtīti uz kandidāta universitāti

Vērtēšanas process
Daugavas Vanagu Kanadā valde izrauga stipendiju komiteju, kas izvērtē ienākušos stipendiju pieprasījumus.
Stipendiju komitejas locekļi var apspriesties ar personām vai organizācijām kas minētas pieprasītāja anketā, lai gūtu plašāku informāciju.
Katru gadu ir jāiesniedz jauns pieteikums. Stipendiju komiteja neskatīsies uz iepriekšējiem iesniegtiem pieteikumiem. Pieteikumi, kuriem trūks informācija tiks uzskatīti par nepilnīgiem.
Stipendiju komiteja izvērtēs visus iesniegtos pieteikumus un ieteiks veiksmīgos kandidātus DV Kanadā zemes valdei apstiprinājumam.
Galīgais lēmums par sekmīgajiem kandidātiem tiek veikts 6 nedēļas pēc termiņa datuma.
Daugavas Vanagu Kanadā zemes valdei ir vienīgās un galīgās tiesības lemt par stipendiju piešķiršanu.
Stipendiju ieguvēju vārdi tiek arī publicēti.

Stipendiju pieprasījums
Stipendiju pieprasītājiem jāiesniedz DV Kanadas zemes valdes fondam lūgums uz
īpašām anketām.
Anketas ir dabūjamas
  • DV Kanadas Interneta vietnē, lejuplādes lapā.
  • DV Kanadā birojā; Toronto Latviešu Centrā, 4 Credit Union Drive, Toronto, ON M4A 2N8.
  • Lejuplāde
Pieteikuma anketu jānosūta ar e-pastu līdz 2022. g. 30. jūnijam, uz šo vārdu un adresi:
Gunta Reynolde 📧
7-5 Markdale Ave.
Toronto ON M6C 1S8
Canada

Vajadzības gadījumā stipendiju komiteja var aicināt pieprasītāju uz personīgu interviju.
Pēc stipendiju komitejas ieteikuma, DV KV zemes valde lēmumus paziņo kandidātiem un stipendiju nauda tiks piesūtīta pieprasītāja universitātes attiecīgajam finansiālam iestādēm.

This site uses Google Analytics and GoSquared for tracking visits. CanadaHelps is also linked.