Publikācijas

Par vēsturi

Stacks Image 3


DV Kanadā fotoalbums
DV Foto
Vasarai Aizejot 2015
Jura Eglīša Piemiņas Paviljons
DV Mēnešraksti - Diģitalizēti - No pirmo numuru
VIDEO
Grāmatas un Audio Grāmatas:
Aiz Dzelzs Vārtiem
Pakāpies Tornī
Kurzemes Cietoksnis
Latvju Puika
Latviešu Tautas Piedzīvojumi
-

Franks Gordons Raksta (visi vienā datnē)
Laiks, Telpa, Ļaudis (pdf)
Latvijas Karavīrs 2. Pasaules Karā
Memorials to the deported…..
Europe in Canada
5. Novads - Par Daugavas Vanagiem un dubultpilsonību
The unknown war:
Baltic Resistance, a film by Edvīns Šņore
Par Latviju - About Latvia
About Latvian Legion (1)
About March 16 and the Latvian Legion Atcerēsimies Brīvības Cīnītājus
"
Latvians and Jews between Germany and Russia" - Frank Gordon
"Latvians and Jews between Germany and Russia" - ePub format
Wikipedia
About the Latvian Legion
Aktuālais moments ar priekšvēsturi“. Dr. Uldis Ģērmanis par tekošo momentu 1988. g.
Vienreizējs referāts.
Jo zini, kā esi caur gadsimtiem nākts, nevis vakardienai no ratu pakaļas izkritis. Ojārs Vācietis (1980)
Okupācijas Muzejas Apkārtraksti

This site uses Google Analytics and GoSquared for tracking visits. CanadaHelps is also linked.