Saites

Pie Baltijas Jūras

Daugavas Vanagi ASV
DV ASV Facebook lapa
Daugavas Vanagu Centrālā Valde
Daugavas Vanagi Anglijā
Daugavas Vanagi Vācijā
Daugavas Vanagi Austrālijā

Latviešu Nacionālā Apvienība Kanadā - LNAK

Northern Birches Credit Union - Toronto & Hamilton
Jaunās Northern Birch kreditsabiedrības Hamiltonas nodaļas stundas:

Trešdienās no 10:00 lidz 17:00 
Ceturdienās no 10:00 lidz 19:00 
Piektdienās no 10:00 lidz 13:00
Sestdienās nodaļa slēgta
 

Latvian Canadian Cultural Centre
LatCan

Kristus Dārzs Latvian Home
Latvian Church in Hamilton - Donate

Nometnes:
Camp Sidrabene - Burlington
Camp Saulaine - Innisfil
Camp Bērzaine - East Gwillimbury
Camp Tērvete - Quebec