Latvija Amerikā un DV Mēnešraksts

Kopš 1951. gadu...

Latvija Amerikā DV Mēnešraksts

4 Credit Union Drive
TORONTO ON M4A 2N8 CANADA
Tel: 1-416-465-7902 • Faks: 1-416-465-8168
Laikraksta sludinājumi un abonēšana: 1-416-466-1514
latvija.amerika@gmail.com
Atbildīgā redaktrise: Vita Gaiķe
Valdes priekšsēde:
Skaidrīte Tērauds
Tel: 1-416-465-7902 • Faks: 1-416-465-8168

Abonēšana Kanadā: 12 mēn. -$CAD195.00
Abonēšana Kanadā: 12 mēn. ar pirmās klases pastu - $CAD260.00
Abonēšana ASV: 12 mēn. - $US215.00
Abonēšana Eiropā & citur: 12 mēn. - $CAD275.00

$CAD5.00 par vienu numuru

Sludinājumu maksas: 10 mm vienā slejā - $CAD7.00 + HST (13%)
Atkārtojot 3 reizes, 25% atlaide
Sarīkojumu kalendārā 3 rindiņas - $CAD1.00 + HST (13%)

Latviešu nedeļas laikraksts "Latvija Amerikā" iznāk sestdienās
Izdevējs/Publisher: Amber Printers and Publishers Ltd.


Latvija Amerikā 1951-1987 Meklēt diģitāli